skip to Main Content

ABA anlæg til erhverv

Vi opsætter mange ABA anlæg op i virksomheder, der ønsker maksimal sikkerhed og beskyttelse mod brand. Det automatiske anlæg opsættes til at give besked til brandvæsnet og automatisk tilkaldelse i tilfælde af brand i ejendommen. Det kan også være særdeles nyttigt i boligforeninger, hvis der opstår brand i gang- eller kælder arealer, hvor der ikke altid er personer til stede. Kontakt os og hør mere.

Back To Top